Giáo dục

Tư vấn 'Phát triển năng lực cho từng học sinh - góc nhìn từ chuyên gia'

Ban quản lý dự án chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ chia sẻ với độc giả VnExpress về việc dạy học phát triển năng lực cho từng học sinh vào 14h, ngày 30/8.

  • Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc dự án RGEP

  • Giáo sư, Tiến sĩ Lê Phương Nga (Đại học Sư phạm Hà Nội)

  • Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, chủ biên Chương trình môn Lịch sử

VNExpress

phỏng vấn, trò chuyện, sao việt - VnExpress


      © 2021 FAP
        1,196,312       414