Gia đình

Bên trong biệt thự rộng hơn cả Nhà Trắng

Biệt thự có 123 phòng, được xây dựng trên một khu đất hơn 5.200 m2, rộng hơn cả Nhà Trắng.

Điều chỉnh kích thước chữ

Thái Bình (Theo LATimesWorkandmoney)

VNExpress

biệt thự, siêu giàu


      © 2021 FAP
        1,196,312       427