Gia đình

'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' của cô gái Lâm Đồng

​Tường nâu đỏ giả gỗ, cửa trắng nên thơ sau thảm cỏ xanh..., đây là ngôi nhà của Phi Tuyết, tác giả của 4 cuốn sách.

Điều chỉnh kích thước chữ

Phan Dương
Ảnh: Phi Tuyết

VNExpress

nhà có vườn, nữ nhà văn, phi tuyết, ngôi nhà trên cao nguyên, nhà nhỏ, sống đơn giản


      © 2021 FAP
        1,196,310       432