Kinh tế

Gắn thiết bị định vị lên xe vận chuyển rác

(ĐN)- Huyện Nhơn Trạch đang triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải trên địa bàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

TIN LIÊN QUAN
Cụ thể, huyện cho thành lập Tổ kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn, cho gắn thiết bị định vị lên các xe vận chuyển chất thải trên địa bàn huyện và thường xuyên giám sát quá trình vận chuyển chất thải sinh hoạt từ Nhơn Trạch về Nhà máy xử lý rác ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động phân loại rác thải tại nguồn và sắp tới sẽ áp dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất phân compost (ủ rác làm phân bón hữu cơ).

Hiện tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt ở huyện Nhơn Trạch đạt 99%; thu gom, xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại đạt 100%.

Ban Mai

Đồng Nai
fastNews, 09/10/2019 - 22:33:06
      Đại học Lạc Hồng