Công nghệ - Sản phẩm

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP vừa có hướng dẫn các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2019 – 2020.

Theo đó, các trường THCS, THPT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình chính khóa tại trường trung học năm học 2019 – 2020. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình chính khóa phải đảm bảo được thực hiện trong khung chương trình chính khóa, thể hiện trong kế hoạch giáo dục, thực hiện phân công người phụ trách và thời khóa biểu của nhà trường. Các nội dung tiếp cận chương trình trải nghiệm của chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần đổi mới sao cho phù hợp với xã hội hiện nay như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giao tiếp mạng xã hội; smartphone trong đời sống xã hội; văn hóa giao thông.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo. Trong đó phải đảm bảo nội dung học tập trải nghiệm phù hợp với môn học, nhóm môn học theo khối lớp, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ảnh minh họa.

Các trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nội dung triển khai phù hợp với lượng kiến thức, thời gian, không gian phù hợp tổ chức các hoạt động như CLB học thuật, CLB nghiên cứu khoa học, CLB trải nghiệm sáng tạo, CLB Giáo dục STEM cho học sinh; các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống…

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Do đó, khi tổ chức học tập trải nghiệm - tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà.

Theo thanhuytphcm.vn

PCWorld
fastNews, 02/10/2019 - 10:39:34

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường

      Đại học Lạc Hồng