Văn hóa

Hơn 200 học viên dự tập huấn về lý luận, phê bình VHNT

(ĐN) - Từ ngày 18 đến ngày 22-9, tại TP.Đà Lạt, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình VHNT cho hơn 200 học viên là những người làm công tác văn hóa, tư tưởng, VHNT, báo chí đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam,

trong đó có Đồng Nai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với các học viên tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với các học viên tại hội nghị.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, cùng các thành viên của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến: đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận VHNT Việt Nam; quan điểm của Marx, Engels, Lenin và Hồ Chí Minh về VHNT; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT hiện nay; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam...

Các học viên đến từ Đồng Nai tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”, từ ngày 18 đến ngày 22-9, tại TP.Đà Lạt, do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.
Các học viên đến từ Đồng Nai tham dự lớp tập huấn

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trao giấy chứng nhận nếu hoàn thành yêu cầu của ban tổ chức.

Võ Tuyên

Đồng Nai
fastNews, 20/09/2018 - 14:02:56
      Đại học Lạc Hồng