Kinh tế

Hơn 8,9 ngàn tỷ đồng cho hạ tầng đô thị

(ĐN) - Theo UBND tỉnh, trong 3 năm 2018 - 2020, tỉnh sẽ dành nguồn vốn hơn 8,9 ngàn tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và mở rộng các đô thị hiện có tại 2 huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các khu đô thị mới...

eo hướng: có hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, môi trường xanh, nhằm đảm bảo cho mỗi đô thị phát huy được đầy đủ các thế mạnh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh...

TX.Long Khánh là nôi sẽ được đầu tư vốn để chỉnh trang, mở rộng đô thị.
TX.Long Khánh là nơi sẽ được đầu tư vốn để chỉnh trang, mở rộng đô thị.

Cụ thể, trong hơn 2 năm tới, tỉnh sẽ rà soát và tạo điều kiện triển khai xây dựng các khu đô thị mới như: Khu đô thị Tam Phước, Long Hưng (TP.Biên Hòa), Khu đô thị Long Tân (huyện Nhơn Trạch). Trong quá trình thực hiện nâng cấp, chỉnh trang và xây dựng các đô thị mới sẽ chú trọng xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ cho tái định cư để đáp ứng tốt nhu cầu  nhà ở của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu và đảm bảo cấp nước an toàn vào quy hoạch cấp nước để đảm bảo nguồn nước sạch cho các khu đô thị.

                                                             Hương Giang

Đồng Nai
fastNews, 02/10/2018 - 14:02:21
      Đại học Lạc Hồng