Công nghệ - Sản phẩm

Đại học Kinh tế TP.HCM mở khóa đào tạo AFM về công nghệ tài chính

AFM sẽ là nền tảng để Đại học Kinh tế TP.HCM xây dựng khóa đào tạo dài hạn về Fintech trong tương lai.

Công nghệ tài chính (Fintech) là việc áp dụng sáng tạo các ứng dụng mới bằng công nghệ thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng, bảo hiểm. Các dịch vụ có thể bắt nguồn từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ độc lập khác nhau bao gồm ít nhất một ngân hàng được cấp phép hoặc công ty bảo hiểm. Việc kết nối được kích hoạt thông qua các API mở và ngân hàng mở. Với tốc độ thay đổi cực nhanh, Fintech cạnh tranh trực tiếp với các phương pháp tài chính truyền thống trong việc cung cấp dịch vụ tài chính.

Tuy giới ngân hàng ở Việt Nam đang dần đón nhận và ứng dụng Fintech, nhưng hệ sinh thái Fintech và hành lang pháp lý vẫn còn bỏ ngỏ, và vẫn cần sự cẩn thận trong việc xây dựng các chính sách, định chế tài chính để đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững.

Vào ngày 10/10/2019, Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức khai giảng khóa đào tạo Fintech ngắn hạn đầu tiên Advanced Fintech Manager (AFM) cho 20 học viên là những nhà quản lý cấp trung và những ứng viên có kiến thức từ lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ nhằm kết nối nền tảng công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, và các yếu tố chính sách.

Theo GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM, bên cạnh lực lượng giảng dạy chính là nhóm giảng viên từ Đại học Soongsil (Hàn Quốc) và Đại học Kinh tế TP.HCM, chương trình AFM còn có sự chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn từ nhiều đại diện startup Hàn Quốc và Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực Fintech. Đặc biệt, lớp học còn có sự tham gia của một số nhà hoạch định chính sách (policy maker), góp phần tìm hướng đi cũng như hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, chính sách pháp lý về Fintech, cải cách nghiệp vụ ngân hàng.

Theo khampha.vn, chương trình AFM là một trong những minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Soongsil (Hàn Quốc) – được triển khai chính thức từ năm 2018. Thông qua việc khảo sát các nội dung đào tạo ứng dụng ICT và Fintech trong chương trình AFM, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tăng cường thế mạnh về tài chính ngân hàng trong dự báo tài chính, phát triển hệ sinh thái Fintech hỗ trợ công tác cải cách nghiệp vụ tài chính – ngân hàng.

Đại học Kinh tế kỳ vọng, sau 2-3 năm nữa có thể chính thức mở ngành đào tạo về Fintech, và các khoa đào tạo ngắn hạn đang triển khai sẽ là nền tảng để ĐH Kinh tế củng cố kinh nghiệm, thực tiễn đào tạo.

Ngày 10/12/2018, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học SoongSil đã gặp nhau tại Hàn Quốc, tiến hành thảo luận và thống nhất biên bản ghi nhớ (MOU) cho sự hợp tác các nội dung liên quan. Sau buổi thảo luận và thống nhất, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh UEH cùng với Khoa Kinh tế Kinh doanh Đại học SoogSil đã thảo luận chi tiết nội dung hợp tác đầu tiên về đào tạo ngắn hạn theo mô hình AFM.

Khoá đào tạo ngắn hạn này là sự kết hợp 3 yếu tố công nghệ, tài chính và chính sách; trong đó, yếu tố công nghệ được nhấn mạnh và thể hiện qua phần giải quyết vấn đề kỹ thuật (Big data, Robot advisor, Machine learning, Blockchain,…) từ những tình huống thực tế của các công ty Fintech hàng đầu Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên biệt như ngân hàng, bảo hiểm.

PCWorld
fastNews, 27/09/2019 - 07:54:37

cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, startup

      Đại học Lạc Hồng