Công nghệ

  • 02/10/2019 10:39:39
   Vmap - Bản đồ số của người Việt, dự án thành phần của Hệ tri thức Việt số hoá, không chỉ có các tính năng cơ bản như tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường… mà còn có sự khác biệt khi hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống và hiển thị địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa.

  Pháp luật

  Sức khỏe

  Gia đình

  Kinh tế

  Du lịch


  Đại học Lạc Hồng